28.02.2020
Емтихан рәсімдері туралы ақпарат

Емтихан тапсырушылар емтихан басталардан 1 сағат бұрын келіп, тіркелуі керек

 Емтихан күні мына заттар жаныңызда болсын:

- туу туралы куәлік (түпнұсқасы)

- көк сиялы қалам  (2 дана)

- жай қарындаш, сызғыш, өшіргіш

 Бір құты газдалмаған су алып жүруге болады.

 Мына заттарды әкелуге қатаң тыйым салынады:

- қандай да бір тамақ өнімдері

- калькулятор

- телефон, смарт-сағат және өзге де құрылғылар

 Киім үлгісі: еркін

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген нәрсені көшіріп алмақ болған баланың нәтижесі жойылып, өзі аудиториядан шығарылады.

 

 

Хабарласу